Casa Vida Doce - Your Bed & Breakfast In The Algarve

 

 

Nederlands  Nederlands  Direct bij ons boeken

U kan ons voor vrijblijvende inlichtingen een e-mail sturen  management@casavidadoce.com of ons vragenformulier gebruiken

Verloop van een aanvraag en een boeking:

-Kijk in de de kalender van de MAXI of STANDAARDkamer of ze op de gekozen datums vrij is. Controleer ook of u op de gekozen data een vliegtuigreis kan boeken aan gunstige voorwaarden.
-We kunnen u indien mogelijk ook enkele dagen een optie op de kamer(s) geven. Zo bent u zeker van de kamer terwijl u een vlucht zoekt.

-U kan uw verblijf ook reserveren via ons boekingsformulier
-U ontvangt een automatische antwoord e-mail als bevestiging dat uw boekingsformulier werd ontvangen.
-Als uw reservatie werd aanvaard, krijgt u een e-mail die uw reservatie bevestigt. Lees aandachtig de uitleg in deze e-mail. Die reservatie is pas definitief na ontvangst van uw betaling.
-U betaalt altijd eerst een voorschot. Een maand voor uw verblijf betaalt u het saldo van uw verblijfskosten (wij sturen u een herinneringsmail). Boekt u minder dan een maand vooraf dan verwachten we een volledige voorafbetaling.
-Bij langer verblijf raden we u aan een annulatieverzekering te voorzien via uw verzekeraar.

-Zodra uw betaling ontvangen werd, krijgt u een e-mail met de bevestiging van uw boeking.
Opmerkingen:
Wanneer we na drie weekdagen (of later indien anders afgesproken) na aanvaarding van uw reservatie uw aanbetaling of saldo of volledige betaling niet ontvingen, vervalt uw aanvraag en uw boeking.
Voor directe boekingen accepteren we enkel betalingen in Euro.  Wenst u een snellere boekingswijze, boek dan via AirBnb of Holiday Lettings of Bedandbreakfast.nl (deze boekingsplatformen vragen van u wel extra commissies voor hun dienstverlening).


UK English        Book directly with us

You can send us an email when you have general enquieries at   management@casavidadoce.com  or you can use our contact form  

Steps from a booking request to a confirmed booking:

-First check on the calendar if your room(s) is/are available.
-Check if on the chosen days you can book an onward and a return flight for an interesting price.
-When booking in time, you can request an option for the room, so you can book a flight while your room will still be there. This is not possible for short stays in mid summer.
-You can book your stay here: our booking form
-You'll receive a response  stating your form has been sent.
-When your booking request is accepted you'll receive an email confirming your request.  Please read the instructions on how to proceed in the email carefully.
-You always pay your deposit first. A month before your stay you pay the balance of your stay into our account (we'll send you a reminder email).
-If you book less than a month ahead we expect you to pay the full amount right away.
-When payment is received, you'll receive a 'payment confirmation' email + further information to prepare your stay

Notes: When your payment did not arrive three weekdays after your booking request, we unfortunately need to cancel your booking.
For bookings 'the old ways' only payments in Euro are accepted.
Does all this sounds very complicated or takes too much time, then choose AirBnb or Holiday Lettings or bedandbreakfast.eu to book you room (extra commissions will be charged by these platforms).

français        Réservez directement avec nous

Vous pouvez nous envoyer un e-mail lorsque vous avez des questions générales:   management@casavidadoce.com  ou vous pouvez utiliser le formulaire de contact  

Une demande de réservation:

-Controlez le le calendrier pour vérifier si la chambre est disponible.
-Controlez si un vol est disponible.
-Vous pouvez demander une option pour la chambre, de sorte que vous pouvez réserver les vols tranquilement. Cela est impossible pour de court séjour en plein été.
-Vous pouvez réserver ici formulaire de réservation . Lorsque votre réservation est aceptée, nous vous enverrons un e-mail.
-Vous payez toujours votre premier dépôt. Un mois avant votre séjour, vous payez le solde de votre séjour dans notre compte (nous allons vous envoyer un email de rappel).
-Lorsque vous réservez moins d'un mois à l'avance, la somme totale est payable lors de la réservation.
-Lorsque le paiement est reçu, vous recevrez un e-mail «confirmation de paiement '+ plus d'informations pour préparer votre séjour
-Pour les réservations réservations directes uniquement les paiements en Euro sont acceptés.

Est-ce que tout cela semble très compliqué et prend trop de temps, puis choisissez Airbnb ou Holiday Lettings ou bedandbreakfast.eu pour vous réserver une chambre (commissions supplémentaires seront facturés par ces plates-formes).

 

Calendar - Kalender   Beschikbaarheid - Vacancies - Disponibilités
De grootste MAXI kamer - the MAXI room - la chambre MAXI  room
De grootste MAXI /MAXI2 kamer - the MAXI/2 room - la chambre MAXI et MAXI2  room
De STANDAARD kamer - the STANDARD room - la chambre STANDARD "COMFORT"

© Casa Vida Doce  Your Bed and Breakfast in the Algarve - Alojamento Local AL75/2014